Jízda v koloně

 

Jízda v koloně!

  •    Nejdříve jak to vidím já.
  •    Při jízdě v "zipu" neexistuje přejíždět z levé strany na pravou a obráceně!
  •    Odstupy mezi sebou, minimálně jedna délka motorky, nejvíce 3 délky motorky (při rychlosti cca 60-80km/hod.) Vedle    sebe musíš mít prostě místo na úhybný manévr!!!
  •    NE zbytečně intenzivně akcelerovat, a následně intenzivně brzdit. Snažit se o plynulou jízdu.
  •    Semafory - svíti-li červená a stojíme-li, tak sledovat semafor!!!! a né jezdce před sebou, v ideálním případě by jsme se  měli rozjet všichni v okamžiku rozsvícení zelené. Také je potřebné zkrátit kolonu - seřadit se na husto, aby se dalo projet  na jedno rozsvícení zelené.
  •    Pokud se kolona roztrhne, (semafor, závory, dopravní situace, aj.) je potřeba, aby poslední jezdec přední (odjeté) části kolony vzal řádně za plyn a informoval o tom vedoucího jezdce, a ten pak zastaví, a počká se na zbytek kolony. Žádné závodění v dojíždění, vše aby proběhlo v klidu a hladce.
  •    Výstražné vesty budou mít pouze sršni (jezdci, kteří uzavírají křižovatky), první a poslední jezdec. Sledovat zrcátka!!! a  umožnit předjetí sršňům!
  •    Nechráněný přejezd-sršeň předjede kolonu, odstaví motorku, a ukazuje koloně zda může, popř. nemůže projet  přejezdem.                                                                                 
  •    Autor HAD  -   https://www.chopperstart.cz                                  

Daleko podrobněji je to popsáno např. na těchto odkazech:
www.k1400.cz/clanky/zivot/jizda/v_kolone.php 
www.shoc.cz/viewtopic.php?p=17157
https://www.q6.cz/pravidla-vyjizdky-q6.html